Chcesz wiedzieć jakim jesteś liderem? Wypełnij test!

Blog

NBA vs GROM cz.2

W czym gracze NBA są podobni do operatorów JW GROM?

Jak precyzujecie cele dla waszych zespołów w firmie?

W przypadku GROM-u jest to fundamentem funkcjonowania jednostki, ale czy w NBA jest podobnie? Zaskakujące jest, jak wiele wspólnego mają Siły Specjalne i profesjonalny sport pod względem organizacji.

Kontynuując naszą podróż wgłąb profesjonalnego sportu, poniżej przedstawiamy Ci kilka naszych kolejnych spostrzeżeń na temat wspólnych cech Sił Specjalnych i NBA.

Treningi są po to, by zgrać zespół

NBA Wizards przeprowadza ustaloną liczbę treningów, aby zespół mógł doskonalić współpracę na boisku. Każdy zawodnik wylewa resztę potu podczas indywidualnych treningów, które samodzielnie dostosowuje do swoich potrzeb i braków, eliminując je i doskonaląc swoją formę. Sam decyduje, na czym się skupia, co jest potwierdzeniem ogromnego zaufania organizacji do każdego zawodnika.

Zawodnik wie, gdzie ma skuteczność

Dzięki stałej obserwacji treningu, zawodnik wie, że jest pod kontrolą. Hala treningowa jest monitorowana przez wiele kamer. Każdy rzut zawodnika jest dokładnie rejestrowany i mierzony za pomocą dedykowanej aplikacji. Może to wydawać się kontrolą, ale celem zarządzających jest dostarczenie narzędzi, które pozwolą każdemu trenującemu ocenić swoje postępy. Na przykład, będzie mógł precyzyjnie określić, z którego miejsca na boisku ma najlepszą skuteczność w rzutach do kosza.

Jest to również sposób na obiektywną ocenę zawodnika i jego zaangażowania w jasno określone cele organizacji. Można trenować i rzadziej oddawać rzuty, ale nie można mieć gorszych wyników podczas meczu. Jeśli osiąga się słabe wyniki w meczach, a statystyki treningowe pokazują lekceważące podejście do treningów, wówczas następuje ostrzeżenie. Jeśli to nie przynosi efektów, zawodnik zostaje usunięty z zespołu.

Jeden cel, choć różne specjalizacje

Każdy zespół może mieć swoje specjalizacje, ale członkowie tych zespołów muszą wiedzieć, dlaczego są tam i jaki jest cel ich działania. Na przykład zespół odpowiedzialny za odnowę biologiczną, rehabilitację i trening personalny ma wyraźnie określony cel oraz zrozumienie, dlaczego wykonuje swoje zadania. Nawet podczas seansów rehabilitacyjnych zawodnicy mają świadomość tego celu. To podejście wzmacnia obie strony. Zespół odnowy biologicznej czuje się ważny i doceniany przez zawodników, a zawodnicy odczuwają wsparcie profesjonalistów, którzy pracują z pasją dla dobra całego zespołu.

Misja, wizja
Pewnie się zastanawiasz, co sprawia, że członkowie zespołu (w tym osoby odpowiedzialne za wsparcie zawodników) są tak zdeterminowani i pełni motywacji.

Podobnie jak operatorzy JW GROM, również zawodnicy i personel wspierający graczy NBA mają świadomość sensu swoich działań. To jest starannie komunikowane i wprowadzane od samego początku.

Wizualizacja wspólnych zasad to klucz do sukcesu. Tablica z wizją i misją zespołu, stworzona, wydrukowana i umieszczona na ścianie w obiekcie Washington Wizards, codziennie przypomina wszystkim, że wspólny wysiłek zespołu ma sens tylko wtedy, gdy wszyscy mają wspólny cel i wyznaczoną drogę do jego osiągnięcia.

Wskazówki:

  • Daj pracownikom swobodę wyboru, decyzyjność i odpowiedzialność, ale zachowaj możliwość oceny osiągniętych wyników, aby dokładnie i uczciwie ocenić pracę.
  • Zatrudnij pasjonatów i ekspertów. Tacy pracownicy będą się utożsamiać z kulturą organizacyjną, co znacznie poprawi efektywność zespołu.
  • Daj pracownikom możliwość wyboru, podejmowania decyzji i delegowania odpowiedzialności na poszczególnych członków zespołu. To może znacznie zwiększyć ich motywację i zaangażowanie w pracę. W ten sposób ulepszysz kulturę organizacyjną w firmie i przyczynisz się do osiągnięcia sukcesów biznesowych.
  • Warto stworzyć wizualne przypomnienie misji, wizji i strategii każdego działu i umieścić je w miejscu widocznym dla pracowników. Ważne jest, aby każdy członek zespołu był świadomy celu, do którego dąży, i widział swoje miejsce w tym procesie.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Obejrzyj nasze filmy na YouTube