Zespół

Robert Sakowicz

Przedsiębiorca i inwestor. 

Współwłaściciel marki MieszkajLogicznie.pl oraz InwestujLogicznie.pl Specjalista zarządzania. 

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez osiemnaście lat pełnił służbę dla kraju piastując min. stanowisko Naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Działań SG, gdzie odpowiadał za zatrzymania osób o podwyższonym ryzyku. Na wrocławskim lotnisku zarządzał rozbudowaną strukturą odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa. 

Obecnie swoje umiejętności strategiczne oraz planistyczne realizuje inwestując w segmencie budownictwa mieszkaniowego. Odpowiada za przygotowanie oraz realizację procesu planistycznego oraz operacyjnego budowy i sprzedaży. Wykładowca i absolwent studiów podyplomowych Uczelni ASBiRO. 

Miłośnik gór oraz tematyki szeroko pojętego rozwoju osobistego.