Zespół

Mariusz Krawiec

Mariusz Krawiec, łączy i czerpie z dwóch światów.

Niemal dwudziestoletnia służba oficera Wojska Polskiego, w tym kilkunastoletnia jako operatora Jednostki Wojskowej GROM, pozwoliła mu sprawdzić swoje umiejętności w najbardziej ekstremalnych warunkach.
W praktycznym działaniu, w trakcie operacji bojowych, weryfikował zasady skutecznego planowania. Zrozumiał, jak ważne jest odpowiednie zarządzanie, synergia w zespole, samomotywacja, budowanie dobrych nawyków oraz pielęgnowanie relacji.

Praktycznie zdobyta wiedza i popełnione błędy są unikalnym doświadczeniem, które obecnie wykorzystuję w biznesie.

Od 8 lat wraz z dwoma przyjaciółmi, również oficerami, prowadzi działalność deweloperską pod marką MieszkajLogicznie.pl 

Zarządza grupą kapitałową, budującą osiedla mieszkaniowe generujące rocznie kilkadziesiąt milionów przychodu.

Doświadczenie, nawyki i dobre praktyki, które wyniosł z Sił Specjalnych wykorzystuję w swojej działalności biznesowej.

Od 2 lat rozwija nowatorski projekt „Siły Specjalne w Biznesie”, gdzie wraz z kolegami z Jednostki Wojskowej GROM dzieli się swoim doświadczeniem z zarządzania, planowania i samoprzywództwa.

Prywatnie mąż i ojciec dwóch wspaniałych córek.
Nadwyżkę energii pożytkuje podróżując i wspinając się w górach wysokich.